Bina Kimlik Sistemi

Yapılara ait tüm ruhsat, iskân, proje, denetim, yapı sahibi, müteahhit gibi bilgiler tek veride toplanacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın depreme yönelik çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda bina kimlik sistemini hayata geçiren Bakanlık, binalara 70 metreden okunabilen çip takılması için hayata geçiyor.

Depremin hasarlarını en aza indirmek için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Özellikle bu yıl art arda yaşanan depremlerinin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın depremden korunmak için başlattığı çalışmada sona gelindi. Yakın zamanda hayata geçirilecek olan bina kimlik sistemi ile binalara çip takılacak, tüm binalara ait veriler tek bir havuzda toplanacaktır. Sistem 2021’de hayata geçirilecektir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürü Banu Aslan Can, Meclis’te kurulan Deprem Araştırma Komisyonu’na sistemle ilgili detaylı bilgi verdi.

Bina Kimlik Sistemi 2021 Yılında Geliyor!

Hem binanın içine hem dışına iki levha şeklinde çip takılacak ve böylece deprem, yangın gibi afetlerde kolay ulaşılabilecek durumu sağlıyor. Bu çipli sistem, 70 metre öteden bile okunabiliyor. Depreme dayanıksız evlerin aksaklıklar giderilinceye kadar kiraya verilmesinin önüne geçmek için çalışmaların başladığı yönünde bakanlık tarafından açıklama geldi. Komisyona bilgi veren Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedad Gürgen ise 2012’den bu yana 81 ilde 696 bin konut ve iş yerini riskli yapı olarak tespit ettiklerini, bunlardan 590 binini yıktıklarını belirtti.

400 Bin Binanın Denetimi Halen Sürüyor!

Halen 400 bin binanın denetimi devam etmesiyle 81 ilde halen çalışmalar devam etmektedir.

Kurum, “Elektronik Beton İzleme Sistemi ile 116 bin yapıdan 8 milyon 357 bin çipli beton numunesi aldık ve inceledik. Yapılara ait tüm ruhsat, iskân, proje, denetim, yapı sahibi, müteahhit gibi bilgilerin yer aldığı ve bütün Türkiye’de uygulanacak Bina Kimlik Sistemi 2021 yılında devreye alacağız” şeklinde 2021 yılında gelecek değişikleri bu şekilde bildirdi.

Kurum sunumunda, bakanlığın 2021 yılı bütçesinin 3 milyar 378 milyon 164 bin lira, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bütçesinin ise 1 milyar 290 milyon 815 bin lira olarak belirlendiğini açıklandı.

02.03.2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmelik çerçevesinde, müteahhitlik yetkileri belirli sınıflandırmalara tabi tutulmuştu.

03.10.2020 tarihinde yönetmelik Resmi Gazete’de yayınlanan yeni bir güncelleme ile değiştirildi, sınıf sayısı artırıldı ve bu sınıflar için iş deneyimi, m2, inşaat maliyeti, iş gücü gibi sınırlandırmalar da revize edildi.

Yapı müteahhitliği sınıflandırmaları ve bu sınıflar için yapabilecekleri inşaatlar ile ilgili sınırlandırmalar aşağıdaki pdf dosyasından ulaşabilirsiniz.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, geçtiğimiz aylarda “Önüne gelen inşaat yapamayacak” açıklamasıyla yapılacak düzenlemenin sinyalini vermişti. Yapı müteahhitlerini teknik ve mali durumuna göre sınıflandıracak kanun düzenlemesi kasım ayında yapıldı, yönetmelikler için de sona gelindi.

Edinilen bilgilere göre Bakanlık firmaları 9 sınıfa ayıracak yönetmelik taslağını tamamladı. Özel sektörde yapım işlerini yüklenecek müteahhitlerin belirli ekonomik, mesleki ve teknik yeterliklere sahip olması koşulu getirilecek. Bu şekilde, yetki belgesi numarası sahibi müteahhitler, yeterlikleri dikkate alınarak gruplara ayrılacak. Her firma kendi grubuna verilen haklar doğrultusunda yeni iş alabilecektir.

KENTSEL DÖNÜŞÜME EK YETERLİLİK ŞARTI

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı müteahhitleri 9 sınıfa ayırırken kentsel dönüşüme ek bir bölüm açacak. Eğer yapılacak iş dönüşüm projesi ise yeterlilik konusunda daha titiz davranılacak, 1 üst sınıf olma zorunluluğu aranacak. Mesela B sınıfı bir müteahhitin yapabileceği bir proje var, eğer bu proje dönüşüm kapsamındaysa firmaya ‘A sınıfı şartlarına sahip olmalısın’ denilecektir. Bu şekilde kentsel dönüşü projelerinin aksamasının önüne geçilecek, vatandaşın mağduriyeti önlenecektir.

Müteahhitlik Sınıfları

  • A sınıfı müteahhit son 15 yılda tek sözleşmede 90 milyon liralık iş yapmış olmalı. Bu sınıftaki müteahhit istediği metrekarede inşaat yapma hakkına sahip olacak.
  • B sınıfı müteahhit son 15 yılda tek seferde 65 milyon liralık iş ve tek sözleşmede 32 bin 500 metrelere iş yapmış olmalı. Bu gruptaki firmaya daha önce tamamladığının iki katı yani 65 bin metrekareye kadar iş yapma yetkisi verilecek.
  • C sınıfı müteahhit son 15 yılda tek sözleşmede 45 milyon liralık iş yapmış, yine tek seferde 22 bin 500 metrekare iş yapmış olmalı. Bu sınıfa tek işte 45 bin metrekareye kadar inşaat hakkı verilecek.
  • D sınıfı müteahhitlere tek sözleşmede 30 milyon liralık iş ve 15 bin metrekare inşaat yapma şartı gelecek. Bu sınıfa giren firma yine tamamladığı işin 2 katı yani 30 bin metrekare inşaat yapma hakkına sahip olacak.
  • E sınıfı müteahhit tek sözleşmede 15 milyon liralık iş ve 7 bin 500 metrekare iş yapmış olmalı. Bu sınıfın yeni sistemde tek ruhsatta üstlenebileceği iş 15 bin metrekare. F sınıfı müteahhitte aranacak kriter tek seferde 3 milyon liralık iş ve tek seferde 2 bin 500 metrekare tamamlamış olması.
  • F sınıfı firma tek ruhsatta 5 bin metrekare yapabilecek.
  • G sınıfı müteahhit firma tek sözleşmede 1.5 milyonluk iş yapmalı ve 1500 metrekare tamamlamalı. Bu sınıf tek ruhsatta en fazla 3 bin metrekare yapabilecek.
  • H sınıfı müteahhitlerde iş deneyimi aranmayacak ancak bu firma en fazla tek ruhsatta 1000 metrekare inşaat yapabilecek.
  • Geçici sınıfta ön şart aranmıyor. 500 metrekare ve en çok 2 katlı olacak şekilde kendi evini yapmak isteyenlere 1 defaya mahsus bu hak veriliyor.

(İş deneyim belgelerinde son 15 yıl içerisinde tek sözleşme ile yapılan en büyük iş dikkate alınacak. İkinci alternatif olarak firma son 5 yıldaki iş toplamını kullanılabilir. Buradaki toplam, ilk alternatifteki en büyük iş deneyiminin üç katını geçemez. Firmaların mali bilançolarında yeterli olmasından sonra teknik yeterliliklere bakılacak. Ayrıca sektör temsilcileri 1 hafta içinde görüşlerini Bakanlığa iletecek. Yukarıda yer alan sınıflama konut projeleri gösterirken, otel, okul ve hastane gibi yapılarda farklılık gösterebilir.)

Kaynak

PwC ve Urban Land Institute’den (ULI) yapılan ortak açıklamayla, gayrimenkul sektörünü farklı boyutlarıyla ele alan araştırmalar “Gayrimenkulde Gelişen Trendler Avrupa 2021” raporunun sonuçları açıkladı.

Gayrimenkul sektörünün içinde bulunduğu döngüsel gerileme sektördeki uzun vadeli yapısal değişikliklerle aynı zamana denk gelmesi, gayrimenkul sektörünün halen düşük faiz oranlarıyla bile makul getiri elde edilebilecek yatırım alanlarından biri olarak görülüyor.

Avruoa genelinde yaklaşık 1000 üst düzey sektör temsilcisinin katıldığı araştırmaya göre, pandemi sebebiyle başta kira ödemelerinde yaşanan sorunlar ve yaygın belirsizlikten en çok etkilenen gayrimenkul alanları perakende ve ofis olacaktır.

Bu belirsizlik sektördeki öncelikleri değiştirdi. B2020 yılı, piyasa koşullarından elde edilen fayda değişikliklerden en az düzeyde etkilenen alanlarda faaliyet gösteren varlıklardan geliyor. Lojistik ve konut bu çerçevedeki başlıca varlıklar arasındadır. Veri merkezleri, yaşam bilimleri binaları, enerji altyapısı ve endüstriyel mülk veya depolar gibi varlıkların istikrarlı talebe sahip olduğu söylenebilir. Hayatımız çevrimiçi yöne doğru kaymayı sürdürürken iletişim kuleleri de bu durumdan fayda sağladı.

Pandemi sebebiyle birçok firma evden çalışmaya yönelmesiyle, perakende satış mağazaları kapandı ve gayrimenkul dünyasının üç temel sacayağı olan ofis, perakende ve konaklama segmentlerini etkileyen yapısal değişiklikleri hızlandırdı. Bu yıl, bu segmentlerin gelirlerine yönelik zorlukları barındırıyor.

Almanya bu yıl değişimden en fazla faydalanan bölge oldu. Almanya’nın nispeten güçlü ekonomisi, önemli pazarlarındaki az sayıda boş ofis, konut ve lojistik gayrimenkullerle birleştiğinde, yatırımcıların kriz karşısında dirençli bir gelir kaynağı olacağına dair inançlarını artırdı.

Kısa vadeli endişelere rağmen yatırımcıların önümüzdeki yıl için Londra ve Paris’teki yatırım fırsatları konusunda iyimser oldukları açıkça görülüyor. Bu sermayeler, yatırımcılara sundukları görece likidite ve 2021 yılındaki genel beklentiler için tavsiye ediliyor.